Mobiel

(+351) 912 355 330

Telefoon

(+351) 289 147 224

Belastingregeling voor non-habitual resident

 

Portugal doet er alles aan om (kapitaalkrachtige) mensen en bedrijven aan te trekken. Vestigt u zich als nieuwe inwoner in Portugal dan kunt u een vrijstelling krijgen. Men kan van deze bijzondere fiscale verblijfstatus (non habitual resident individuals)   genieten voor een maximale periode van 10 jaar. Daarna valt men onder het normale IRS-belastingregime. De vrijstelling geldt (soms) ook voor pensioeninkomsten uit Nederland, alsmede voor winst op de verkoop van onroerend goed. Dit regime geldt echter niet voor aanmerkelijk belangwinsten. Hiervoor dient u een andere “route” te bedenken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor de Status van buitengewone belastingresident  in Portugal.
Deze status wordt verleend aan individuele personen die om fiscale redenen resident zijn geworden in Portugal, gerekend vanaf 1 januari 2009, en die in de voorafgaande 5 jaar deze status niet hebben gehad.

U kunt de status van Portugees belastingresident (IRS) in een bepaald fiscaal jaar verwerven via verschillende wegen:

 

• Als u meer dan 183 dagen op Portugees grondgebied verblijft (ongeacht deze periode
aaneengesloten is of niet) 

• Als u op 31 december van het belastingjaar minder dan 183 dagen op Portugees grondgebied verbleef kunt u toch in aanmerking komen voor deze bijzondere status als u in Portugal
een woning bezit, waaruit kan worden afgeleid dat u de intentie heeft langer in Portugal 
te verblijven. 

• Als u op 31 december een “crew member” bent  van een schip of vliegtuig, waarvan het 
hoofdkantoor/management van de maatschappij in Portugal gevestigd is

• Als u op 31 december lid bent van een huishouden, waarvan 1 van de echtgenoten op 
31 december resident is in Portugal.

 

Als u aan deze bijzondere verblijfstatus voldoet en u geniet inkomsten uit arbeid, zelfstandige/ freelance activiteiten/diensten uit Portugese of niet-Portugese bron dan worden deze in Portugal belast tegen een speciaal vlak tarief van 20%  i.p.v. de standaard progressieve belastingtarieven die kunnen oplopen tot 46,5% + 3% toeslag. Voorwaarde is wel dat de inkomsten worden verdiend in een bronland, waarmee Portugal een belastingverdrag heeft afgesloten. Is dat niet het geval dan moet het land de belastingregels overeenkomstig OESO afspraken toepassen.

Inkomsten die onder het gunstige belastingregime kunnen vallen zijn:
Passief inkomen uit niet-Portugese bron. 
Onder passief inkomen wordt in dit verband verstaan:
Niet-Portugese rente, dividendinkomsten / vermogenswinsten en overig inkomen uit vermogen/kapitaal en inkomen uit onroerend goed/pensioenen.
Ook actief inkomen (arbeidsinkomen, verleende diensten, royalty’s) is vrijgesteld van Portugese IRS. Ook in dit geval geldt dat deze inkomsten belast moeten zijn in het bronland. Op voorwaarde dat de inkomsten zijn genoten uit activiteiten (met een hoge toegevoegde waarde) van wetenschappelijke, creatieve of technische aard. Residenten met een bijzondere verblijfstatus kunnen binnen het kader van belastingverdragen 
echter ook opteren voor de standaard belastingtarieven (IRS), met progressieve tarieven.
Onder  activiteiten/beroepen met een hoge toegevoegde waarde worden verstaan:
Architecten, ingenieurs, artiesten, auteurs, muzikanten, medici, boekhouders/accountants, college professors,  psychologen,  IT-specialisten, data processors, nieuwsdiensten, wetenschappelijke onderzoekers,  senior personeel van vennootschappen, investeerders, directeuren en managers van bedrijven

 

RNH-tabela1-en_20161214.jpg

 

RNH-tabela2-en_20161214.jpg

 

 

 

Voor meer informatie, neem AUB contact met ons op.

 

 

 

Bron: APEMIP en www.recreatiewoning.nl

 

 

 

Downloads